Off-White Takes Over Saks Windows

Fashion news source: WWD