Yuima Nakazato Couture Spring 2023

Fashion news source: WWD